Truyện hot nhất

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
316.969.616 51.040 236.751

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
10.295.346 2.770 68.010

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
48.297.931 7.341 66.513

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
53.399.010 8.952 77.749

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
19.779.925 2.106 77.231

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
39.043.034 7.438 103.688

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Tôi Thăng Cấp Một Mình 2
29.571.320 25.279 281.402

Tôi Thăng Cấp Một Mình 2

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
73.529.923 9.429 76.898

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Chư Thiên Ký
27.723.039 3.875 42.820

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
46.748.610 14.300 120.077

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
58.372.523 26.088 144.324

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Yêu Thần Ký
127.801.502 19.368 143.655

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
61.137.319 10.744 121.276

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
40.264.847 16.705 44.852

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
17.445.864 8.340 74.904

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
20.642.445 5.148 91.307

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
63.116.808 4.193 88.639

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
43.925.524 3.664 77.792

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
45.682.527 6.344 109.445

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
34.769.110 4.450 106.719

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao
4.185.518 1.843 45.945

Nữ Vương Đích Thủ Thuật Đao

Truyện tranh Tôn Thượng
35.704.827 7.788 95.657

Tôn Thượng

Truyện tranh Hoả Phụng Liêu Nguyên
6.413.380 193 3.786

Hoả Phụng Liêu Nguyên

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
70.607.589 9.546 125.894

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
71.796.793 5.733 130.539

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ngự Linh Thế Giới
45.695.073 9.067 53.308

Ngự Linh Thế Giới

Truyện tranh Độc Thủ Vu Y
15.799.893 1.687 48.875

Độc Thủ Vu Y

Truyện tranh Đại chúa tể
24.135.365 4.888 55.715

Đại chúa tể

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
163.621.050 31.805 167.472

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị
47.083.515 18.081 73.542

Trong Sinh Chi Ức Vạn Ảnh Hậu Yếu Thượng Vị

Truyện tranh Tây Du Ký ngoại truyện
6.913.081 3.095 15.065

Tây Du Ký ngoại truyện

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
44.282.488 8.961 65.760

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Độc Bộ Tiêu Dao
46.563.990 6.170 96.333

Độc Bộ Tiêu Dao

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
89.804.291 30.107 137.544

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi
43.246.779 14.233 96.241

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
42.782.768 4.868 92.082

Tiên Vương Trùng Sinh