Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Trở Thành Vợ Của Nam Chính Phế Vật
1.080.756 185 33.561

Trở Thành Vợ Của Nam Chính Phế Vật

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
48.297.220 7.339 66.505

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú
1.254.078 284 33.687

Tôi Đang Nuôi Dưỡng Một Con Quái Thú

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
1.994.133 163 17.426

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi
4.626.762 1.201 108.905

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
6.238.139 1.545 61.498

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
1.840.929 765 16.242

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Nhất Kiếm Sương Hàn
1.223.842 486 10.644

Nhất Kiếm Sương Hàn

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
34.768.500 4.450 106.718

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
911.161 453 22.920

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận
22.201 37 3.136

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
1.145.865 730 27.410

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
1.514.560 445 35.687

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tướng Quân! Không Nên A!
2.380.410 604 19.936

Tướng Quân! Không Nên A!

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia: Thê Tử Không Dễ Trêu
69.462 39 5.963

Phúc Hắc Vương Gia: Thê Tử Không Dễ Trêu

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
9.274.165 4.275 39.185

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
6.020.221 784 40.161

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế
578.233 105 17.354

Nữ Chính Muốn Tôi Trở Thành Mẹ Kế

Truyện tranh Hãy Để Tôi Được Hiểu Em
2.736.391 1.100 50.805

Hãy Để Tôi Được Hiểu Em

Truyện tranh Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa
2.100.986 542 55.272

Tôi Đã Nuôi Dưỡng Bạn Thời Thơ Ấu Thành Bạo Chúa

Truyện tranh Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!
20.329 13 1.459

Giao Nhân Tể Tể Ba Tuổi Rồi!

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
17.084.280 5.500 55.619

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Đây Không Muốn Cung Đấu Mà
267.287 189 10.997

Đây Không Muốn Cung Đấu Mà

Truyện tranh Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng
363.354 236 18.523

Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Truyện tranh Hồn Đỉnh Thịnh Thiên
289.072 83 8.261

Hồn Đỉnh Thịnh Thiên

Truyện tranh Nguyên Long
32.886.622 4.685 85.325

Nguyên Long

Truyện tranh Giết Chết Ác Nữ Phản Diện
2.967.720 805 57.057

Giết Chết Ác Nữ Phản Diện

Truyện tranh Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!
2.210.184 645 35.493

Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
28.834.617 3.619 90.582

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Nụ Cười Của Ngươi Ngọt Đến Mức Làm Gãy Tám Cái Răng Của Ta
38.131 31 2.945

Nụ Cười Của Ngươi Ngọt Đến Mức Làm Gãy Tám Cái Răng Của Ta

Truyện tranh Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ
251.568 116 15.911

Cách Thức Sinh Tồn Của Pháo Hôi Khuê Nữ

Truyện tranh Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết
3.149.571 591 53.812

Công Chúa Phản Diện Trong Truyền Thuyết

Truyện tranh Khế Ước Của Ác Ma
757.306 226 17.542

Khế Ước Của Ác Ma

Truyện tranh Thứ Nữ Công Lược
104.144 58 6.369

Thứ Nữ Công Lược

Truyện tranh Tôi trở thành tổ tông của 5 vị đại lão
545.660 99 13.633

Tôi trở thành tổ tông của 5 vị đại lão

Truyện tranh Tự Cẩm
6.269.186 3.044 44.779

Tự Cẩm