Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Linh Kiếm Tôn
53.383.377 8.947 77.526

Linh Kiếm Tôn

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
1.982.844 160 17.249

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Mạt Thế Đạo Tặc Hành
252.359 262 15.954

Mạt Thế Đạo Tặc Hành

Truyện tranh Nhất Kiếm Độc Tôn
19.772.863 2.106 77.152

Nhất Kiếm Độc Tôn

Truyện tranh Phục Thiên Thánh Chủ
11.864.511 1.285 45.828

Phục Thiên Thánh Chủ

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Y Thánh
15.244.861 1.406 46.079

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Truyện tranh Ta Có Một Sơn Trại
6.847.883 2.478 54.999

Ta Có Một Sơn Trại

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
39.034.236 7.429 103.614

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
73.524.755 9.426 76.872

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh SOS! Tôi Đã Yêu Một Con Sâu Bướm (Phần 2)
22.600 40 3.166

SOS! Tôi Đã Yêu Một Con Sâu Bướm (Phần 2)

Truyện tranh Lê Minh Chi Kiếm
83.968 30 2.148

Lê Minh Chi Kiếm

Truyện tranh Thần Long Vương Tọa
6.207.241 1.408 51.116

Thần Long Vương Tọa

Truyện tranh Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký
1.242.243 886 27.622

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Truyện tranh Chư Thiên Ký
27.717.096 3.872 42.764

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Ảnh Đế Làm Loạn Đòi Ly Hôn
2.918.003 802 23.827

Ảnh Đế Làm Loạn Đòi Ly Hôn

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
58.365.687 26.078 144.291

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Giang Hồ Đại Gia Tộc
38.102 5 160

Giang Hồ Đại Gia Tộc

Truyện tranh Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba
7.562.189 3.335 101.580

Ta Có Năm Đại Lão Ba Ba

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
727.353 555 32.592

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
6.236.116 1.545 61.472

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong
316.942.859 51.005 236.710

Võ Luyện Đỉnh Phong

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
10.592.519 2.407 6.868

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
5.668.077 3.649 73.024

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Đế Quốc Tinh Tế Đệ Nhất Sủng Hôn
260.147 45 7.131

Đế Quốc Tinh Tế Đệ Nhất Sủng Hôn

Truyện tranh Cô Ấy Ngày Nào Cũng Lên Hot Search!
298.322 88 15.248

Cô Ấy Ngày Nào Cũng Lên Hot Search!

Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
4.089.887 1.751 26.751

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Yêu Thần Ký
127.796.587 19.366 143.636

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
61.131.458 10.740 121.261

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
1.839.738 765 16.238

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử
147.426 77 7.634

Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
40.261.394 16.704 44.823

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
17.442.614 8.338 74.883

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Bạn Gái Tôi Mới 30+
4.475.030 416 35.997

Bạn Gái Tôi Mới 30+

Truyện tranh Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
20.637.769 5.146 91.287

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
63.111.509 4.191 88.627

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Công
1.368.917 223 18.972

Tuyệt Thế Võ Công