Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
48.297.052 7.337 66.495

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương
14.748.722 7.109 81.568

Con Gái Bảo Bối Của Ma Vương

Truyện tranh Một Đời Thành Tiên
1.990.911 163 17.395

Một Đời Thành Tiên

Truyện tranh Cha, con không muốn kết hôn!
7.813.899 3.013 165.438

Cha, con không muốn kết hôn!

Truyện tranh Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký
1.245.873 887 27.673

Ta Lập Hậu Cung Tại Tây Du Ký

Truyện tranh Chư Thiên Ký
27.721.022 3.874 42.803

Chư Thiên Ký

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
58.370.083 26.084 144.308

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi
4.625.690 1.201 108.890

Tiểu Thư Muốn Được Nghỉ Ngơi

Truyện tranh Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút
728.841 556 32.635

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
5.672.727 3.653 73.067

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Cô Ấy Ngày Nào Cũng Lên Hot Search!
299.323 88 15.272

Cô Ấy Ngày Nào Cũng Lên Hot Search!

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
61.135.218 10.744 121.271

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ
1.840.658 765 16.240

Lão Đại Xuyên Không Thành Tiên Nữ

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử
148.269 77 7.644

Trọng Sinh Chi Thần Cấp Bại Gia Tử

Truyện tranh Thần Y Đích Nữ
40.263.525 16.705 44.841

Thần Y Đích Nữ

Truyện tranh Nhật Kí Mưu Sinh Của Tra Nữ
5.193.922 1.303 43.992

Nhật Kí Mưu Sinh Của Tra Nữ

Truyện tranh Ta Là Chí Tôn
958.948 284 17.393

Ta Là Chí Tôn

Truyện tranh Thanh Đế Truyện
4.284.017 524 22.224

Thanh Đế Truyện

Truyện tranh Tôn Thượng
35.703.903 7.788 95.656

Tôn Thượng

Truyện tranh Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận
22.134 37 3.133

Nữ Phụ Không Thể Chọc Giận

Truyện tranh Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy
1.190.321 729 26.884

Tu Tiên Phải Dựa Vào Sugar Mommy

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
71.795.349 5.733 130.533

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
6.061.132 993 41.500

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Sức Mạnh Của Ác Thần
125.858 248 8.863

Sức Mạnh Của Ác Thần

Truyện tranh Phúc Hắc Vương Gia: Thê Tử Không Dễ Trêu
69.419 39 5.963

Phúc Hắc Vương Gia: Thê Tử Không Dễ Trêu

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
89.802.840 30.107 137.542

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Xuyên Không Thành Chim
889.976 757 18.750

Xuyên Không Thành Chim

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
6.020.006 784 40.159

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế
3.988.422 1.972 47.784

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Truyện tranh Người Trên Vạn Người
2.004.205 3.352 41.186

Người Trên Vạn Người

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
96.358.330 15.355 126.259

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc
1.423.935 294 30.012

Người Bảo Hộ Của Bạo Quân Là Ma Nữ Tàn Độc

Truyện tranh Con Có Phải Con Là Con Gái Của Ngài Không?
5.028.258 735 64.840

Con Có Phải Con Là Con Gái Của Ngài Không?

Truyện tranh Công chúa phản diện muốn ở trong tiệm bánh ngọt
899.695 107 23.695

Công chúa phản diện muốn ở trong tiệm bánh ngọt

Truyện tranh Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút
208.181 206 9.548

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Truyện tranh Ta Có Trăm Vạn Trò Chơi
13.200 47 2.136

Ta Có Trăm Vạn Trò Chơi