Luân Hồi Ác Nhân - Chapter 82

[Cập nhật lúc: 01:13 07/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 1
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 2
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 3
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 4
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 5
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 6
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 7
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 8
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 9
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 10
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 11
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 12
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 13
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 14
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 15
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 16
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 17
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 18
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 19
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 20
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 21
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 22
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 23
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 24
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 25
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 26
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 27
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 28
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 29
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 30
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 31
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 32
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 33
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 34
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 35
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 36
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 37
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 38
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 39
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 40
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 41
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 42
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 43
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 44
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 45
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 46
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 47
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 48
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 49
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 50
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 51
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 52
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 53
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 54
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 55
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 56
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 57
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 58
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 59
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 60
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 61
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 62
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 63
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 64
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 65
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 66
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 67
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 68
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 69
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 70
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 71
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 72
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 73
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 74
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 75
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 76
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 77
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 78
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 79
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 80
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 81
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 82
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 83
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 84
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 85
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 86
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 87
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 88
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 89
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 90
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 91
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 92
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 93
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 94
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 95
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 96
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 97
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 98
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 99
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 100
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 101
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 102
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 103
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 104
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 105
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 106
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 107
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 108
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 109
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 110
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 111
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 112
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 113
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 114
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 115
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 116
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 117
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 118
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 119
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 120
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 121
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 122
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 123
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 124
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 125
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 126
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 127
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 128
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 129
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 130
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 131
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 132
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 133
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 134
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 135
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 136
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 137
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 138
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 139
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 140
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 141
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 142
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 143
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 144
Luân Hồi Ác Nhân chap 82 - Trang 145
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Trân Huyền Thành viên 14 phút trước Chapter 75 Báo vi phạm
Adu bộ này miễng mạnh là gái tự nhiên bu vào emo
Author Trả lời
Di An Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
web cập nhập manhwa raw sớm nhất cho ae nè:
http://b*blink.com/fandom_manhwa (bỏ dấu * nha)
Author Trả lời
∆ Albedo Thành viên 16 giờ trước Chapter 84 Báo vi phạm
Chap ngắn
Author Trả lời
😡😡😡😡 Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
Lúc đầu tưởng main chỉ yếu sau thằng tóc vàng thôi mà bây giờ thấy nó hơi cực khi đối đầu vs mấy nhân vật khác
 • Author
  3 Chấm Thành viên 20 giờ trước Báo vi phạm
  Phải giảm sức mạnh nó tí chứ bá quá thì chán lắm
Author Trả lời
Alo Thành viên 1 ngày trước Chapter 34 Báo vi phạm
Điệu cười trong truyện này dị nhỉ
Author Trả lời
anh Thành viên 3 ngày trước Chapter 84 Báo vi phạm
M tự hào về con mắt lắm à :))) hồi main móc mắt m ra đừng có đau lòng
Author Trả lời
Thai Binh Thành viên 3 ngày trước Chapter 84 Báo vi phạm
Cho m gáy thêm 3 chaps
Author Trả lời
Nghiện Thành viên 3 ngày trước Chapter 81 Báo vi phạm
Cái đ!t con mọe sharigan ở đâu ra đây:))
Author Trả lời
Caro856 TV Caro856 TV Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Chả lẻo chiến với ai mạnh hơn đi chết chung cho lẹ vậy n
Author Trả lời
Caro856 TV Caro856 TV Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Còn cái thằng nứng kia nữa ko có việc làm thì đi đồng vi vô tân
Author Trả lời
Caro856 TV Caro856 TV Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Vc anh ác nhân chỉ muốn thoả mãn cảm giác phê khi giết mấy con kiến thôi vậy mà bị ngăn cản rồi chết xong nữa 5.6 chục lần tội Anh Ác Nhân
Author Trả lời
Alo Thành viên 3 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
Viết tình tiết không thể nhạt hơn
 • Author
  huy kieu Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  thì đừg đọc
 • Author
  Alo Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Dừng rồi mà gặp ông bạn
 • Author
  Thánh Đất Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  thì đừng cmt làm j emo
Author Trả lời
Khangg Thành viên 3 ngày trước Chapter 81 Báo vi phạm
Adu, sharingan tím
Author Trả lời
* XTBlueStarsGM-YT Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
Tôi kể với kẻ giết người rằng tôi bị NTR. Crush của tôi bị một thằng mập xấu xí vỗ đít đen đét, và phập cô ấy thở hổn hển trong khi cô ấy vẫn rên rĩ " Anh thật tuyệt daddy". Trong khi mỗi ngày tôi chuẩn bị bữa trưa ngon lành cho cô ấy thì lại bị ném vào thùng rác. Công việc của tôi không tốt khi chính thằng mập địt đấy là sếp của tôi, hắn ta đạo đức giả trước mặt tôi khi cố điều tôi đi công tác xa để được phập cô ấy, trong khi đó hắn trả tôi mức lương tệ bạc mà tôi đã dùng 30% nó để chuẩn bị cái bữa trưa bị ném vào thùng rác. Tôi đau khổ đến độ phải xin nghỉ phép , trên đường về quê tôi lại bị nổ lốp xe giữa đêm mưa giá lạnh. Tôi cuốc bộ 20km khi nước mắt hoà nước mưa cùng sự phẩn uất khôn nguôi. Cuối cùng tôi gặp được một kẻ mà hắn nói rằng "Hắn sẽ giết tôi" tôi biết ơn hắn vì đã cho tôi cơ hội nhìn thấy ánh sáng thiên đường. Sau khi nghe xong câu chuyện, kẻ giết người nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ và khuyên nhũ tôi :
"Lều của tôi phía trước một chút, cậu có thể vào đó trú mưa và kể tiếp ! Chúng ta sẽ uống chút gì đó, đừng trở thành thằng closer như thế ! Hãy nghĩ rằng cậu sẽ cố gắng thật giàu có và hãy lập kế hoạch để sau này phập vợ và con gái của thằng mập địt đó khi hắn ta đang bị trói trên ghế và mở to mắt nhìn !"
Đêm đó dưới cơn mưa khi đôi chân đã mệt rã rời, tôi như thấy ngọn lữa bùng cháy trong trái tim mình. Hắn ta đã đúng tôi không thể gục ngã như vậy. Cuối cùng tôi nhậu cùng hắn trong căn lều đến khi hắn say tôi đã trói hắn lại và báo cảnh sát. Tôi cảm thấy khá tội lỗi khi đã bịa chuyện để lừa hắn. Rít trên môi điếu thuốc đã thấm một ít nước mưa mà tôi lấy từ túi áo của hắn, trầm ngâm... tôi nghĩ hắn đã thực sự xem tôi là một người bạn ....những lon bia lạnh cũng thật tuyệt và.... lỗ đít của hắn cũng thật khít :((((
 • Author
  Người Dùng Ứng Dụng Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Wtf 2 thg gay nói chuyện vs nhau
 • Author
  Ảo thật đấy Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  đm t tốn mấy p cuộc đời để đọc clm này sao, ko thể thế đc phải spam nó ngay thôi
Author Trả lời
Vua Cãi Lộn Thành viên 3 ngày trước Chapter 21 Báo vi phạm
bây giờ mới để ý tấm đầu main là bán ghoulemo