Người Hùng Của Ác Nữ - Chapter 86

[Cập nhật lúc: 06:25 15/09/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Red88
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 1
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 2
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 3
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 4
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 5
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 6
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 7
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 8
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 9
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 10
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 11
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 12
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 13
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 14
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 15
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 16
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 17
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 18
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 19
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 20
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 21
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 22
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 23
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 24
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 25
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 26
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 27
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 28
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 29
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 30
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 31
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 32
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 33
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 34
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 35
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 36
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 37
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 38
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 39
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 40
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 41
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 42
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 43
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 44
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 45
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 46
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 47
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 48
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 49
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 50
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 51
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 52
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 53
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 54
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 55
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 56
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 57
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 58
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 59
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 60
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 61
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 62
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 63
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 64
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 65
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 66
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 67
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 68
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 69
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 70
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 71
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 72
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 73
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 74
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 75
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 76
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 77
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 78
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 79
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 80
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 81
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 82
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 83
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 84
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 85
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 86
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 87
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 88
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 89
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 90
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 91
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 92
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 93
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 94
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 95
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 96
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 97
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 98
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 99
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 100
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 101
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 102
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 103
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 104
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 105
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 106
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 107
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 108
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 109
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 110
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 111
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 112
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 113
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 114
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 115
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 116
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 117
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 118
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 119
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 120
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 121
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 122
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 123
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 124
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 125
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 126
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 127
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 128
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 129
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 130
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 131
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 132
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 133
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 134
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 135
Người Hùng Của Ác Nữ chap 86 - Trang 136
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
North Wind Thành viên 15 phút trước Báo vi phạm
link eng + raw cho ai muốn xem trước đây: http://nettruyen.yn.lt

ai qua thì bấm vào ô vuông r đợi 5s là đc nha
Author Trả lời
Đắc vãi Cứt Thành viên 31 phút trước Báo vi phạm
Đọc chap 88,89 cuốn vlin ae ạ, quay xe khét vlin luôn
http://b*blink.com/nguoi-hung-cua-ac-nu-97(bỏ dấu*)
Author Trả lời
Trân Thành viên 3 giờ trước Chapter 87.1 Báo vi phạm
Hạnh phúc quá à :33
Author Trả lời
Minh Nguyệt Thành viên 3 giờ trước Chapter 27 Báo vi phạm
Aaaaaaaaa....ngọt quá
Author Trả lời
T T Kim Trang Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
:)) sau nhiều chap hai người đã đến với nhaoo . trc khi họ cưới tôi cứ tưởng tác giả lật kèo kéo dài hôn lễ để dc theo cốt truyện
Author Trả lời
Tôn NhÆ° ý Thành viên 5 giờ trước Chapter 17 Báo vi phạm
emoanh nhà thiệt đen tối hết sức 
qủy sứ hà
Author Trả lời
Cacban Xinchao Thành viên 6 giờ trước Chapter 87 Báo vi phạm
Đẹp đôi quáaaa
Author Trả lời
Bruh Thành viên 6 giờ trước Chapter 87.2 Báo vi phạm
Bây giờ thêm 1 chap về cp phụ và 1 chap về tương lai thì tuyệt vời
Author Trả lời
Biladen KhủngBố Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
Tôi muốn nói là tại sao mọi người lại kỳ thị thứ mà mọi vốn chẳng bao giờ kỳ thị. Vâng tôi muốn nói về vấn đề cộng đồng LGBT. Cá nhân tôi, tôi chẳng hề tôn trọng bất kỳ một giới tính nào hết bởi vì tôi chẳng thể tôn trọng một người nào vì vấn đề giới tính của chính họ khi mà tôi còn chẳng biết gì về họ và tôi cũng không hề kỳ thị các đặc điểm về giới tính mà họ sở hữu. Đó là lí do chính mà tại sao tôi đang nói đến vấn đề này, với cương vị là một người ở phía cán cân công bằng. Hiện nay các người thuộc giới tính nam đang kỳ thị nặng nề về vấn đề LGBT với nguyên nhân là bởi những thành phần LGBT cực đoan và xu hướng giả LGBT (nguyên nhân tôi không đề cập đến phụ nữ là vì cách giáo dục từ nhỏ của họ đã dạy họ thành những người có tính xã hội hóa cao nên họ không quá khắt khe về vấn đề này mà dường như là ủng hộ một cách mãnh liệt cũng chính lí do đối lập với nam này khiến cho những cuộc cãi vã giữa các giới càng ngày càng lớn hơn và càng ngày càng gây nên một cái nhìn mất thiện cảm từ nam giới). Tôi muốn nói với cộng đồng nam giới trước vì cá nhân tôi thuộc cộng đồng này và tôi cũng được tính từng là một người phân biệt đồng tính, các bạn nam, các bạn thực chất không cần phải tôn trọng cộng đồng giới tính này nhưng cũng đừng kỳ thị bởi họ cũng chẳng thể quyết định được giới tính mà mình sẽ thành đâu. Và với các thành phần cực đoan trong giới LGBT thì các bạn cũng xem là bình thường đi bởi vì trong mỗi giới đều có những người muốn giới mình thuộc được công nhận là nhất vd Ngay tại bây giờ chúng ta cũng có các thành phần nam nữ giới độc hại: nam phản đối bình đẳng quyền hoặc làm méo mó đi ý nghĩa thực sự của nó, nữ đòi bình đẳng nhiều đến mức họ đã đắm chìm trong việc phân chia quyền lợi chứ không còn là mục đích mà họ đã muốn ban đầu nữa. Bây giờ tôi sẽ nói đến nữ giới biết một lí do nữa mà đàn ông phân biệt hay nhiều người kể cả đàn ông lẫn phụ nữ, chính bởi nỗi lo sợ truyền thông, các bạn cũng biết đến xu hướng LGBT giả ngày nay rồi đó, chính bởi sự quản lý của cha mẹ là không đủ đối với những thông tin mà trẻ tiếp thu hàng ngày dẫn đến các thế hệ trẻ hiểu sai về cách nhìn nhận giới tính vd nam là phải yêu nam, nữ là phải yêu nữ. Cảm ơn vì đã lắng nghe
  • Author
    Người lạ qua đường Thành viên 5 giờ trước Báo vi phạm
    T đéo hiểu mài nói cái gì nhưng t kì thị cái giới tính nữ này vl ra tại làm con gái khổ thấy mịe, con trai hiểu thế đéo nào đc
Author Trả lời
Mưa Mùa Hè Thành viên 7 giờ trước Chapter 0 Báo vi phạm
emoĐúng loại mình thích😊😊
Author Trả lời
Hoàng Quỳnh thÆ° Thành viên 7 giờ trước Chapter 49 Báo vi phạm
Truyện hay quá 😍
Author Trả lời
NTP Thành viên 7 giờ trước Chapter 87 Báo vi phạm
Ủa anh hoàng đế cũng tốt mà 🥺, cho nta cơ hội đi
Author Trả lời
Trần Ngô Phương Trinh Thành viên 7 giờ trước Chapter 87 Báo vi phạm
Mong cp phụ xuất hiện trong ngoại truyện :33
Author Trả lời
Tôn NhÆ° ý Thành viên 7 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
emo người tình của lòng em 😘😘
Author Trả lời
Fuck diu Thành viên 7 giờ trước Chapter 87 Báo vi phạm
Éc hay xỉu