Tôi Là Lính Mới - Chapter 60

[Cập nhật lúc: 22:14 06/09/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Red88
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 1
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 2
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 3
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 4
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 5
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 6
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 7
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 8
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 9
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 10
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 11
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 12
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 13
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 14
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 15
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 16
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 17
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 18
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 19
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 20
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 21
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 22
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 23
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 24
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 25
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 26
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 27
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 28
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 29
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 30
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 31
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 32
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 33
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 34
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 35
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 36
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 37
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 38
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 39
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 40
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 41
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 42
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 43
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 44
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 45
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 46
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 47
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 48
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 49
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 50
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 51
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 52
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 53
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 54
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 55
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 56
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 57
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 58
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 59
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 60
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 61
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 62
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 63
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 64
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 65
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 66
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 67
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 68
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 69
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 70
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 71
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 72
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 73
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 74
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 75
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 76
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 77
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 78
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 79
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 80
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 81
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 82
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 83
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 84
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 85
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 86
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 87
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 88
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 89
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 90
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 91
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 92
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 93
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 94
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 95
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 96
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 97
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 98
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 99
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 100
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 101
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 102
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 103
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 104
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 105
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 106
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 107
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 108
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 109
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 110
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 111
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 112
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 113
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 114
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 115
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 116
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 117
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 118
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 119
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 120
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 121
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 122
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 123
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 124
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 125
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 126
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 127
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 128
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 129
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 130
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 131
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 132
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 133
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 134
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 135
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 136
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 137
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 138
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 139
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 140
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 141
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 142
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 143
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 144
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 145
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 146
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 147
Tôi Là Lính Mới chap 60 - Trang 148
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
T Thành viên 5 giờ trước Chapter 35 Báo vi phạm
ma đông vương với main là khác hả sao nhảy chap dữ thế
Author Trả lời
Khánh Nguyễn Thành viên 13 giờ trước Báo vi phạm
Ae nào đọc r cho mình hỏi truyện có nữ9 ko z?? Mà nếu có thì là ai z????
Author Trả lời
Hải Hải Thành viên 1 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
H mới để hải tặc là nữa ạ :))
Author Trả lời
Nhiên Vãn Thành viên 1 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
=))))))))) má ghiền main vl
Author Trả lời
Mày Đừng Có Mà Giang Hồ Thành viên 1 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Má sau này em tóc đỏ làm vợ main thì cười vl =)))
 • Author
  . Nousagi Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  T ship main với con tóc đỏ đấy :))
 • Author
  Mày Đừng Có Mà Giang Hồ Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm
  Giống tao rồi... từ đầu xem đã kết cặp này vl :3
 • Author
  LoLee Sin - Nộ Long Cước Thành viên 7 giờ trước Báo vi phạm
  zaicac.... tôi thì theo phe em đeo kính
 • Author
  Boss Loli Thành viên 6 giờ trước Báo vi phạm
  Tui cũng đẩy thuyền em đeo kính với main
Author Trả lời
Thánh Vương Thành viên 1 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Main đang ngủ :)))
Author Trả lời
Họ Quang Tên Thành viên 1 ngày trước Chapter 15 Báo vi phạm
đúng là chỉ biết được quái ra đòn mà ko biết đc đối thủ ra đòn mà , main cần phải biết pk thế mới bá
Author Trả lời
Za epic gamer Shido Thành viên 1 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Thuyền trường xịn quá emo
Author Trả lời
sịp đỏ mặc bên ngoài Thành viên 2 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Trang Dupai Thành viên 2 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
A chị nv phụ kia coá tóc 6 màu 🏳️‍🌈 đẹp ghê
Author Trả lời
nguyen hue Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
đáng tác giả cho na9 có cái tóc mái thì sẽ đẹp trai ngayemo
 • Author
  Phạm Lương Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Main éo thích nên vẫn sử dụng tóc vuốt =))
Author Trả lời
Nguyen Anh Thành viên 2 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Clm tội vcl 😂😂🤣
Author Trả lời
Dis Pater Thành viên 3 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Con quái biết đánh đòn tâm lý khôn hơn nhỏ tóc đỏ
Author Trả lời
Hoàng Bá Bin lopyer Thành viên 3 ngày trước Chapter 6 Báo vi phạm
Mấy tập đầu cứ trần chuồng như nhộng vậy emo
 • Author
  Vuong Anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Thì nó tiết kiệm để falm đồ ngôn mà.
Author Trả lời
Thái Hùng Thành viên 3 ngày trước Chapter 61 Báo vi phạm
Thật ra thì tui có 1 chút thấy tội cho nhân vật phản diện này
 • Author
  Ko Tên Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Nếu bạn bt kiếp trc nó làm những gì vs main bạn sẽ phải suy nghĩ lại :)
 • Author
  Vuong Anh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  Ko chỉ là vay nặng lãi xong bị bắt chơi game liên tục cày cuốc đồ cho nó thôi. Ngoài đời chả thế có j mà phải xuy nghĩ bạn nhìn ngoài đời vay nặng lãi xong bị xã hội đen đến xiết nợ bạn nghĩ j. Có khi còn thấy hứng thú ik kể cho hết người này người khác ý chớ ở đấy mà xuy nghĩ.